מדיניות האיכותמדיניות האיכות של כרמור טכנולוגיה

Skip Navigation Linksראשי : אודותינו : מדיניות איכות

מדיניות האיכות

 1. מדיניותה המוצהרת של חברת " כרמור טכנולוגיות בע"מ "- בתחום עיבוד שבבי מדויק לתעשיית התעופה, האופטיקה, לתחומי האלקטרוניקה, הרפואה, מוצרי הצריכה והיי-טק, היא להשיג ולקיים תדמית ומוניטין באיכות המוצרים ואיכות השירות שיעמידוה כארגון המוביל בתחום עיסוק זה, בקרב לקוחותיה הממשיים והפוטנציאליים.
  ולשם כך הוקמה והוטמעה בחברה מערכת ניהול איכות על פי ת"י : AS9100C:2009, ISO 9001:2008 .
 2. מדיניות החברה נקבעת ומונהגת ע"י הנהלתה הבכירה, שמטרתה העיקרית התמקדות באיכות המוצר, בצורכי הלקוח ובשביעות רצונו המלאה תוך שמירה על רווחיות וחוסן כלכלי ובהתאמה ליעדים עסקיים וארגוניים, תוך מעורבות ומודעות כלל העובדים בארגון , ניהול תהליכים ומשאבים, מדידה ניטור וניתוח נתונים להבטחת תהליך בלתי פוסק של שיפור מתמיד ברמת האיכות והקטנת עלויות אי איכות, וכן פיתוח יחסים עם ספקים המבוססים על תועלת הדדית.
 3. החברה תייצר ותספק ללקוחותיה מוצרים ושירותים התואמים בצורה מלאה לרצונותיהם דרישותיהם המפורטות והמשתמעות וציפיותיהם תוך השגת שביעות רצון גבוהה שתימדד מעת לעת.
 4. החברה מחויבת ותפעל לעמידה בכל הדרישות החוזיות עם הלקוח וכן עמידה בדרישות החוקים, התקנות , והתקנים הישימים לפעילות החברה.
 5. ההנהלה הבכירה, המנהלים והעובדים מחויבים לנקוט בכל הדרכים האפשריות כדי להבטיח שיפור מתמיד בתחום מימוש התהליכים והמוצר והבטחת תהליך רצוף ומתמשך של שיפורים במוצר בתהליכי הייצור והשירות ללקוח.
 6. ליישום המדיניות תקצה ההנהלה את המשאבים הנחוצים לרבות הדרכת עובדים וקבלני משנה, תיקבע יעדי איכות כמותיים ומדידים כגון: אפקטיביות ויעילות מרבית בתהליכים, אספקת מוצרים באיכות הנדרשת, ביצוע הזמנות במועד ושביעות רצון לקוחותיה עם חתירה לאפס ליקויים בתהליכי העבודה. תבצע סקרים ומבדקים פנימיים בארגון ואצל קבלני משנה לבדיקת מידת יישום מערכת ניהול האיכות ובמטרה לקבוע את עמידת הארגון ביעדים והמטרות ומידת השיפור,ותבצע פעילות מתקנת ומונעת לשיפור מתמיד בתחומים אלה.
 7. מערכת ניהול האיכות תקשר בין איכות המוצרים לסביבת העבודה, ליחסי העבודה והעובדים, תקשורת בארגון, וקבלני המשנה בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה.
 8. החברה תסקור את מדיניותה מעת לעת בהתאם לצרכיה המשתנים, האסטרטגיים, ויעדיה העסקיים.

תחום מערכת ניהול האיכות דרישות כלליות והשמטות

הארגון "כרמור טכנולוגיות בע"מ" מקיים מערכת ניהול איכות בהתאם לנהלים המפורטים בקובץ זה , המותאם לתקן ישראלי - ת"י 9001 , מהדורה 2008 , ISO 9001:2008

הארגון מקיים, מתעד, מממש, מתחזק ומשפר באופן מתמיד את מערכת ניהול האיכות בכדי לעמוד ביעדי החברה ומדיניותה, בתקנים רלוונטיים, דרישות לקוח ודרישות סטטוטוריות ורגולטוריות ישימות עבור מערכת ניהול איכות.

מצוינות ומוניטין תוך שביעות רצון הלקוחות הינם היעד לפעילויות אלו, דרישות הלקוחות השונים, הינם אבן פינה בפעילויות הארגון שמתאים עצמו ככל הניתן , להיענות לצרכי הלקוחות ולשמר אותם , כבסיס איתן לארגון.

התהליכים הדרושים למשימת איכות זו בארגון , מזוהים וקובעים את הקריטריונים לשיטות התפעול והבקרה , מבטיחים יעילות התהליכים וכן מבטיחים את זמינות המשאבים בארגון, זרימת מידע לתמיכת התהליכים וניטור, הארגון מנטר, מודד, מנתח, משפר ומייעל את תהליכיו , בהתאם לנסיבות המשתנות ולדרישות לסוגיהן .

במסגרת קיום מערכת ניהול האיכות מבצע הארגון בין השאר : בקרת הוראות הייצור ותאימות למפרטים /דרישות הלקוח, מוודא תאימות הוראות הייצור המועברות לייצור ומנחה מפורשות את המבצעים.

עורך בדיקה מדוקדקת לעבודות ייחודיות עם הגורמים הרלוונטי בארגון ומתעדן, מבקר את הזמנות היוצאות לקבלני משנה ומיקור חוץ תוך הגדרת דרישות איכות מיוחדות עפ"י הצורך והעניין .

מבצע בקרה ו/או ביקורת קבלה לחומרי גלם ופריטים מוזמנים, מבקר תהליכי עבודה, מבצע ביקורת סופית של מוצרים מוגמרים בטרם מסירתם ללקוח ובעת מסירתם לרבות FAI, מקיים ביקורת של אמצעי מדידה, אמצעים תומכים לתהליך לתקינותם ודיוקם ומבצע מעקב כיול ו/או תחזוקה תקופתיים, הן בארגון והן אצל קבלני המשנה, לפי דרישה. מתריע במערכת המפעלית על סטיות/חריגים/אי-התאמות בכדי למנוע הוצאת מוצרים פגומים מתחום המפעל אל הלקוחות.

אוסף נתונים באשר לחריגים, פסילות, כשל בתהליך, כשל באמצעי הייצור, מנתח הנתונים ומפיק לקחים, משפר מייעל וממליץ על דרכי פעולה לתיקון, בשיתוף צוות המפעל.


התהליכים המרכזיים בחברה מוגדרים במסגרת נהלי האיכות המתארים את התהליכים ואת הקשרים ביניהם, להלן העיקריים

 1. התהליכים העיקריים המתבצעים במפעל:
  1. קבלת בקשות להצעות מחיר, מתן הצעות וקליטת הזמנות.
  2. ייצור ומתן שירות (העברת תיק יצור לטכנולוגית יצור, הכנת תוכנית תיב"מ, ביצוע סט-אפ, ייצור פריט ראשון, יצור סידרתי, אריזה ומשלוח).
  3. בדיקה ובחינת מוצרים תוך תיעוד התוצאות בתהליך ובסיומו.
  4. טיפול בתשתיות הייצור.
 2. תהליכים תומכים:
  1. רכש, אימות מוצר נרכש/בחינת קבלה, בקרת ספקים וקבלני משנה.
  2. טיפול בחריגים.
  3. הסמכות והדרכות עובדים.
  4. אחזקה.
 3. תהליכים משלימים ותהליכים הקשורים למערכת האיכות:
  1. תיעוד ובקרת תיעוד, מסמכים ורשומות.
  2. ביצוע תהליכי טיפול תרמי ו/או ציפוי ו/או צביעה וכיו"ב.
  3. בצוע סקרי הנהלה.
  4. בקרת ציוד מדידה.
  5. מבדקים פנימיים.
  6. תקשורת עם הלקוחות, כולל בצוע סקרי לקוחות.
  7. פעולות מתקנות.
  8. פעולות מונעות.
 4. תהליכים מיוחדים
  1. עיבוד שבבי מדויק לתעשיית התעופה, האופטיקה, לתחומי האלקטרוניקה, הרפואה, מוצרי הצריכה וההיי-טק .
  2. ציוד לעיבוד שבבי – כרסומת CNC 5 צירים, מחרטת CNC 5 צירים ומכונות ארוזיה – חיתוך חוט ושיקוע.
  3. ציוד למדידה הכולל - מכונת מדידה 5 צירים ו-קומפרטור.